YT Avenue - шаблон joomla Авто

Pravilnik Škole nogometa NK Špansko

Pravilnik Škole nogometa NK Špansko

 

Na sjednici Upravnog odbora kluba održanoj dana 07.01. 2016. godine usvojen je Pravilnik kojim se regulira rad, ustroj i pravila ponašanja u Školi nogometaNK Špansko
Navedenim Pravilnikom regulirano je sljedeće:
 
1. Kodeks pravila ponašanja roditelja djece – sportaša
 
-        za vrijeme utakmice ostanite u publici
-        ne savjetujete trenera kako da radi svoj posao
-        ne dobacujte nedolične komentare trenerima, delegatima ili roditeljima obje momčadi
-        ne pokušavajte biti trener svom djetetu za vrijeme utakmice
-        na utakmicama ne pijte alkohol i ne dolazite u alkoholiziranom stanju
-        veselite se uspjesima momčadi vašeg djeteta
-        pokažite interes, entuzijazam i podršku svom djetetu
-        kontrolirajte svoje emocije
-        pružite pomoć, ako vas to zamoli trener ili neka druga službena osoba
-        zahvalite treneru, delegatima i drugim entuzijastima koji sudjeluju u događaju
 
2. Plaćanje članarina Škole nogometa
 
U svrhu nesmetanog odvijanja poslovanja kluba i poboljšanja u radu neophodno je redovito podmirenje članarine polaznika Škole nogometa.
Mjesečna članarina se plaća u iznosu koji odredi klub.
Ukoliko u klubu treniraju dvoje djece, starije dijete plaća punu članarinu a mlađe dijete 50% iznosa. Treće dijete i svako slijedeće oslobođeno je plaćanja članarine.
U određenim okolnostima polaznik Škole nogometa može biti oslobođen plačanja članarine i to u slijedećim slučajevima; ako kontinuirano ne trenira duže od jednoga mjeseca zbog bolesti ili ozljede, ako je po zahtjevu oslobođen zbog posebnog socijalnog statusa utvrđenog na temelju dokumentacije (koja mora biti predočena upravi kluba).
Svaki član škole nogometa tj. njegov roditelj ili staratelj dužan je redovito podmirivati mjesečnu članarinu koja se podmiruje ukupno za dvanaest mjeseci u godini i to u punom iznosu.
 
Članarina se podmiruje do 20. u mjesecu za tekući mjesec i uplaćuje se na žiro-račun NK Špansko
-       -  IBAN HR9523600001101418431
-       -  poziv na broj: OIB djeteta
-       -  opis plaćanja: članarina za mjesec u godini i ime i prezime djeteta
 
Svaki roditelj je dužan predočiti treneru ili tajniku kluba osobnu e-mail adresu, koju redovito kontrolira i na koju može dobivati obavijesti iz kluba.
Naplatu članarine kontrolira tajnik kluba, te opominje neplaćanje iste.
U slučaju ne plaćanja članarine do 20. u mjesecu klub će e-mailom poslati podsjetnik
ili osobnim kontaktom upozoriti roditelje o neplaćenoj članarini. U koliko nakon opomene tj. do kraja mjeseca, iz neopravdanih razloga ne bude uplaćena članarina, klub može polaznika Škole nogometa isključiti iz trenažnog procesa i igranja utakmica.
U slučaju da zbog financijskih poteškoća roditelj ili staratelj nije u mogućnosti u utvrđenom roku platiti članarinu, dužan je kontaktirati tajnika Škole nogometa i trenera momčadi radi dogovora oko dinamike podmirenja dugova.
 
3. Odgovornosti roditelja djece – sportaša
 
      -  ohrabrite svoje dijete da se bavi sportom, ali mu ne stvarajte pritisak

    -  neka izabere hoće li igrati, i hoće li odustati

  -  saznajte što vaše dijete očekuje od sporta, i podržite ga da to i ostvari

   - roditelj mora procijeniti je li dijete fizički i emocionalno spremno za igru i jesu li uvjeti za igru sigurni

    - uvjerite se da je trener koji vodi vaše dijete stručan

   -  zadržite pobjeđivanje u perspektivi i pomozite djetetu da i ono to učini

    -  pomozite djetetu da postavi sebi ciljeve koje može ostvariti

   -   pomozite djetetu da kroz sport nauči univerzalno vrijedne stvari za cijeli život

  -     pomozite djetetu bude odgovorno prema momčadi i prema treneru

  -   ako je potrebno, disciplinirajte svoje dijete

  -   prepustite svoje dijete treneru na treningu i na utakmici

  -  upoznajte trenera s alergijama i drugim posebnim zdrastvenim stanjima svog djeteta i vodite računa da dijete na utakmice i treninge nosi potrebne mu lijekove

 
Sukladno Pravilniku utvrđeno je da je trening otvorenog tipa koji nesmetano mogu pratiti svi zainteresirani. Zbog kvalitetnijeg stručno - pedagoškog rada zamoljavaju se roditelji da se pridržavaju navedene odluke i da istu ne zlorabe.
Roditelji su dužni iskazivati podršku djetetu za bavljenje sportom, hrabriti ih i podržavati. Zabranjeno je uplitanje roditelja u stručni rad trenera. Gledanje utakmica od strane roditelja treba biti u sportskom i civiliziranom duhu bez dovikivanja svojoj ili tuđoj djeci, nogometnim sucima, trenerima i protivničkim navijačima.
Roditelji su dužni dovesti dijete na utakmice i treninge na vrijeme i pobrinuti se za njihov prijevoz. Obavezni su na vrijeme javiti i opravdati treneru izostanak djeteta sa treninga i utakmice, pritom poštujući trenerovo slobodno vrijeme. Ukoliko roditelji imaju prigovore ili probleme vezane za rad s njihovom djecom, mogu se najaviti treneru koji će organizirati sastanak. Ako se problem ne riješi, onda se trebaju javiti voditelju Škole nogometa. Isto tako roditelji mogu pohvale i prigovore poslati na e-mail adresu Kluba ili anonimno dostaviti u klupski sandučić. Klub nudi mogućnost roditeljima da na roditeljskom sastanku izaberu po jednog predstavnika iz svakog godišta u Roditeljsko vijeće. Predstavnici u Roditeljskom vijeću mogu direktno komunicirati sa Upravom, voditeljom Škole nogometa ili trenerom. Klub omogućuje predstavnicima u Roditeljskom vijeću da mogu izabrati predsjednika Roditeljskog vijeća koji na poziv Uprave, može prisustvovati sjednicama Uprave Kluba.
 
4. Pravila ponašanja za igrače
 
Igrači Škole nogometa NK Špansko trebaju predstavljati primjer kulturnog i odgojenog sportaša te se ponašati u skladu s pravilima Kluba i u sportskom duhu. Roditelji svojim potpisom na klupskoj pristupnici igrača potvrđuju i odgovaraju za ponašanje njihovog djeteta. Igrači su dužni dolaziti na treninge i utakmice u propisanoj klupskoj opremi. Igračima NK Špansko nije dopušteno koristiti klupske terene van termina treninga i utakmica, osim radnim danom od 12 -14 sati, ukoliko su tereni prazni i otključani. Ovo se ne odnosi na glavni teren koji mogu koristiti isključivo senoiri NK Špansko.
Igrači su obavezni doći na početak priprema prema planu i rasporedu priprema o čemu će na vrijeme biti obaviješteni. Nedolazak na vrijeme na početak priprema povlači za sobom stegovne mjere tj. neigranje utakmica, dok igrač ne dostigne potrebnu spremu.
 
5. Pravila ponašanja za trenere
 
Treneri u Školi nogometa dužni su se pridržavati pravila trenerske struke. Odgovorni su za provođenje stručno-pedagoškog trenažnog procesa, etičkog kodeksa te za zdravlje svakog polaznika Škole nogometa. Dužni su provoditi sve odluke koje Klub donese tijekom natjecateljske godine a vezane su za Klub, Školu nogometa i razvoj igrača. Obavezan je provoditi odluke o suspendiranim igračima zbog neplaćanja članarina. Podržavati rad Kluba i seniorske ekipe (prisustvovati svim domaćim utakmicama), raditi na podizanju ugleda Kluba i njegovoj promociji. Obavezni su dolaziti na utakmice i treninge u propisanoj klupskoj opremi i isto provoditi kod igrača. Moraju dolaziti najkasnije 15 minuta prije treninga, a 60 minuta prije utakmice. Isto tako odlaziti najranije 15 minuta poslije treninga ili utakmica pod uvjetom da su svi igrači zbrinuti. Svaki trener pojedine kategorije dužan je najmanje tri puta u sezoni organizirati roditeljske sastanke, te omogućiti pojedinačne informativne sastanke na zahtjev roditelja. Svi treneri Škole nogometa dužni su u sklopu trenažnog procesa organizirati minimalno dvije prijateljske utakmice mjesečno, pored obaveznih turnira HNS-a i ZNS-a moraju sudjelovati na minimalno tri turnira (jesen, zima, proljeće) u tijeku natjecateljske sezone. Sve u svrhu pružanja mogućnosti igranja i dokazivanja djeci koja manje nastupaju u ligaškim utakmicama. Nije dopušteno trenerima pozivanje igrača iz generacija za koje nije predviđena ta liga ili turnir. To znači da svaka generacija (godište) mora igrati svoju ligu. U slučaju da u nekoj generaciji nema dovoljan broj igrača, trener može pozvati mlađe igrači koji su najbolji u svojoj generaciji, ili starije igrače koji imaju najmanju minutažu u svojoj generaciji. Za svako pozivanje igrača za drugu generaciju trener mora imati pismeno odobrenje voditelja Škole. Voditelj Škole će voditi računa da treneri imaju točan popis minutaže igranja utakmica kao i broja treninga, što će predavati u svojim izvješćima Klubu, na kraju svakog mjeseca. Iznimku kod pozivanja igrača u dogovoru mogu napraviti voditelj Škole, trener i Uprava za slučaj borbe za ostanak ili ulazak u viši rang natjecanja.
 
6. Sudjelovanje na turnirima i kampovima
 
Klub sudjeluje u okviru godišnjeg programa rada na raznim turnirima i nogometnim kampovima. Troškove kotizacija, nastupa kao i troškove putovanja i smještaja snose roditelji. Nije dopušteno nastupanje igrača na turnirima i kampovima u organizaciji roditelja i trenera bez pismenog odobrenja Kluba, pogotovo ako se ne radi o turnirima i kampovima nogometnih klubova.
 
7. Nabavka i korištenje sportske opreme
 
Svi polaznici Škole nogometa dužni su koristiti službenu klupsku sportsku opremu. Svaki polaznik Škole nogometa dužan je kupiti sportsku opremu od dobavljača sportske opreme s kojim klub ima ugovor. U protivnom neće imati pravo sudjelovanja u trenažnom i natjecateljskom procesu. Kupljena sportska oprema ostaje u vlasništvu polaznika Škole nogometa.
 
8. Registracija igrača, izdavanje istupnica i potvrda
 
Polaznikom Škole nogometa postaje se ispunjavanjem i potpisivanjem pristupnice od strane roditelja ili staratelja. Ispunjeni podaci moraju biti točni, a za njihovu točnost odgovoran je potpisnik pristupnice. Svaki polaznik Škole nogometa ima pravo zatražiti istupnicu iz kluba sukladno Pravilniku o registraciji klubova i igrača HNS-a i ZNS-a, te sukladno Pravilniku o radu Škole nogmeta NK Špansko. Zahtjev se podnosi u pismenom obliku s obrazloženjem. Troškove registracije i preregistracije snose igrači (roditelji). Klub neće izdavati istupnice igračima van prijelaznog roka i natjecateljskog razdoblja. Potvrde o treniranju i igranju izdaje trener ili tajnik Kluba.
 
Pravilnik Škole nogometa stupa na snagu odmah.
 
U Zagrebu, 07. 01. 2016. godine
 
UPRAVA NK ŠPANSKO

PrintEmail