YT Avenue - шаблон joomla Авто

Za 20. srpnja 2018. saziva se Izvanredna Skupština kluba

Temeljem članka 23. Statuta Nogometnog Kluba „Špansko“ sazivam Izvanrednu Skupštinu koja će se održati 20. srpnja 2018. godine u prostorijama klupskog kafića na adresi Slavka Batušića 2 u Zagrebu s početkom u 19,00 sati i predlažem sljedeći

D N E V N I    R E D

1. Otvaranje sjednice Izvanredne Skupštine i izbor radnih tijela

1.1. Izbor radnog predsjedništva

1.2. Izbor verifikacijske komisije

1.3. Izbor 2 (dva) ovjerovitelja zapisnika

1.4. Izbor zapisničara

2. Verifikacija zapisnika sa prethodne Redovne (izvještajne) sjednice Skupštine održane 27.02.2018.

3. Žalba aktivnog člana Stipe Adžage na odluku Stegovne komisije

4. Izmjene Financijskog plana za 2018 godinu

3. Izmjena članka 16. Statuta Kluba

4. Izbor dopredsjednika Kluba i članova Upravnog odbora

5. Razno

Predviđeni završetak rada 21,00 sati.
u Zagrebu, 28.06.2018.

Predsjednik Kluba
Tomo Novokmet